ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

8.30 เปลี่ยนแปลง/ %: +0.15/1.84
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 9,163,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 8.05 - 8.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 7.30 - 14.60
ปรับปรุงเมื่อ: 24 ตุลาคม 2560 16:38