วันที่ รายละเอียด
27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา 14.00 น. ห้องประชุมห้องบอลรูม 3 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2ถ. เจริญกรุง ซอย 30 (ซอยกัปตันนุช), สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500
26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ คอน เฟอเรนซ์ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
28 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ คอน เฟอเรนซ์ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
25 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ คอน เฟอเรนซ์ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 17 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
22 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร