คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554


 • 26 ธันวาคม 2554
 • แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2555
 • 16 ธันวาคม 2554
 • ขอแจ้งกรรมการลาออก
 • 16 ธันวาคม 2554
 • แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
 • 30 พฤศจิกายน 2554
 • เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2554
 • 23 พฤศจิกายน 2554
 • ขอแจ้งกรรมการลาออก
 • 10 พฤศจิกายน 2554
 • กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2554 / เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
 • 10 พฤศจิกายน 2554
 • กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2554 / เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้(เปลี่ยนแปลงTemplate)
 • 09 พฤศจิกายน 2554
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
 • 09 พฤศจิกายน 2554
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 09 พฤศจิกายน 2554
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 30 กันยายน 2554
 • หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
 • 26 สิงหาคม 2554
 • หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
 • 15 สิงหาคม 2554
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 09 สิงหาคม 2554
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
 • 09 สิงหาคม 2554
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 29 กรกฎาคม 2554
 • หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
 • 21 กรกฎาคม 2554
 • ชี้แจงข้อมูลการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม
 • 30 เมษายน 2554
 • หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
 • 27 เมษายน 2554
 • SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2554