ชื่อย่อหุ้น KAMART สกุลเงิน THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 262,000
ราคาล่าสุด 4.96 เปลี่ยนแปลง/ % -0.02/ -0.40%
วันก่อนหน้า/ ราคาเปิด 4.98/ 4.98
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.96 / 292,400 4.98 / 66,200 4.96 - 5.00 4.94 - 9.15
ปรับปรุงเมื่อ: 19 มิถุนายน 2561 12:29

 

Chart Type