ชื่อย่อหุ้น KAMART สกุลเงิน THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,400,800
ราคาล่าสุด 7.10 เปลี่ยนแปลง/ % -0.20/ -2.74%
วันก่อนหน้า/ ราคาเปิด 7.30/ 7.35
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.10 / 228,400 7.15 / 20,000 7.10 - 7.35 7.10 - 12.10
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2561 16:35

 

Chart Type